Predstavitev omrežja

Občina Gornja Radgona je s projektom »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« v letu 2013 zgradila na območjih krajevnih skupnosti KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica odprto širokopasovno omrežje komunikacij. Projekt je bil v celoti financiran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z namenom zagotovitve širokopasovnih povezav prebivalcem na področju belih lis, kjer v času prijave občine na razpis ni bilo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka.

Za upravljanje in vzdrževanje omrežja je bilo na podlagi javnega naročila št. JN7954/2013 izbrano podjetje Telemach Rotovž d.d.

ObmočjeTehnični podatki omrežja

Omrežje OŠO Gornja Radgona je zgrajeno z optičnimi vodniki in je tipa FTTH (optika do doma). Omrežje se razteza na območjih krajevnih skupnosti KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica, vsak naročnik pa ima neposredno povezavo do funkcijske lokacije, z dvema optičnima vlaknoma (PtP – od točke do točke), kar omogoča neodvisno urejanje posameznih priključkov, visoke hitrosti prenosov in zanesljivo delovanje povezav.